Malatec Roller Joga – Wałek Do Masażu, Czarny

28.29

Opis

Malatec

WA�EK Z PIANKI DO MASA�U I �WICZE� CROSSFIT JOGA PILATES – czarnySprawdzi si� idealnie je�li chcesz zadba� o figur�, odchudzasz si�, chcesz zredukowa� cellulit i uj�drni� cia�o, zredukowa� zakwasy oraz b�le mi�ni, czy te� utrwali� efekty treningu. �Wa�ek wykonany jest z elastycznej pianki oraz wyposa�ony w specjalne wypustki, kt�re wywo�uj� efekt podobny do masa�u prowadzonego przez fizjoterapeut�.�Stuprocentowa wodoszczelno�� oraz g�adko�� wa�ka zapewniaj� ochron� przed zabrudzeniami i bakteriami. �wiczenia z wa�kiem nie wywo�uj� b�lu, siniak�w i s� bardzo komfortowe, a r�wnocze�nie bardzo skuteczne. Wa�ek polecany jest profesjonalistom jak r�wnie� amatorom. To podstawowe narz�dzie ka�dego �wicz�cego. ��Dzi�ki rollerowi wykonasz wiele �wicze�, kt�re rozci�gaj� cia�o, kszta�tuj� sylwetk� uwydatniaj�c mi�nie, a tym samym redukuj�c tkank� t�uszczow�, uj�drniaj�c sk�r�. Wa�ek doskonale sprawdzi si� r�wnie� podczas rehabilitacji, korekcji postawy i kr�gos�upa oraz roz�adowania napi�cia mi�niowego. Podczas �wicze� wypustki wa�ka stymuluj� nasze mi�nie, poprawiaj�c ukrwienie oraz rozbijaj�c tkanke t�uszczow�, co prowadzi do szybszej regeneracji sk�ry oraz redukcji cellulitu. Wa�kek s�u�y r�wnie� do masa�u. Idealnie nadaje si� po wi�kszym wysi�ku. Zredukuje on zakwasy, rozci�gnie mi�nie, przy�pieszy metabolizm, poprawi kr��enie i spot�guje efekty treningu.Przeznaczenie:- Kszta�towanie �adnej sylwetki – �wiczenia wzmacniaj�ce – �wiczenia rehabilitacyjne i korekcyjne – Masa� – Pilates – Joga – Fitness �itp.Podsumowanie:- Uj�drnia cia�o – Zmniejsza b�le plec�w i mi�ni – Redukuje os�abienie potreningowe i zakwasy – Stabilizuje kr�gos�up i koryguje postaw� – Wysmukla figur� – Przyspiesza regeneracj� uraz�w i kontuzji – Skutecznie usuwa cellulit – Rozbija tkank� t�uszczow� – Zwi�ksza ukrwienie organizmu – Zwi�ksza elastyczno�� mi�ni i sk�ry Materia�: pianka EVA Waga: 760g��

Pozostały sprzęt siłowy i fitness

puszka dla kota
, szampon wybielający dla maltańczyka
, pies rasa shiba
, idefix pies
, karma brit dla kota
, weterynarz kościan
, kiedy wykastrować kotkę
, pies rasy chow chow
, dog chow purina

yyyyy