Gdyby nie izolacja pozioma na ich styku mogłoby dojść do powstawania pęknięć w rezultacie osiadania budynku

2019-10-02

Zależnie od potrzeb inwestora oraz lokalizacji inwestycji dobieramy odpowiednie materiały izolacyjne, tak aby izolacja przeciwwilgociowa była skuteczna przez jak najdłuższy czas. Kładzie się ją na górnej powierzchni ław i stóp fundamentowych, a także pod podłogą parteru (izolacja pozioma podpodłogowa). Gdyby nie izolacja pozioma http://budwod.eu/oferta/izolacja-pionowa-izolacja-pozioma/ na ich styku mogłoby dojść do powstawania pęknięć w rezultacie osiadania budynku. Naszą specjalnością jest izolacja przeciwwilgociowa fundamentów w budynkach już istniejących oraz nowo wznoszonych. Skuteczna izolacja fundamentów w starym domu czy też hydroizolacja piwnicy może być utrudniona ze względu na ograniczony dostęp do fundamentów, które trzeba odkopać. Izolacja pozioma ścian zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody przez mury. Na różnych wysokościach izolacja pionowa może mieć więc różną postać. Izolacja pozioma fundamentów to przekładki z materiału izolacyjnego, które układa się między ławami a ścianami oraz między ścianami parteru a fundamentem. Izolacja fundamentów to etap budowy, którego nie można pominąć. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Składają się na nie – izolacja pozioma oraz izolacja pionowa. Nie oznacza to jednak, że izolacja ścian fundamentowych oraz starych fundamentów musi być nieskuteczna. Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Najczęściej izolacja pozioma jest wykonywana z papy układanej na lepiku oraz papy termozgrzewalnej. Ta izolacja pozioma zapobiega przenikaniu wody przez warstwy podłogowe. Izolacja pozioma, z papy lub folii PVC, to praktycznie najpopularniejszy rodzaj izolacji fundamentów. Izolację poziomą uzupełnia izolacja pionowa. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Przed zasypaniem wykopów izolacja wymaga zabezpieczenia warstwą ochronną. Po odkopaniu fundamentów skuteczna izolacja pionowa ścian fundamentowych, a co za tym idzie również izolacja piwnicy może być wykonana przy użyciu tradycyjnych metod. Nie wolno zasypywać wykopu zanim izolacja pionowa nie będzie miała odpowiedniej wytrzymałości, jak również dopuszczać do punktowego lub pasmowego obciążania izolacji. Równie ważna jest także izolacja fundamentów w starym domu. Izolacja pionowa, w przeciwieństwie do izolacji poziomej, w niektórych przypadkach nie jest konieczna. Izolacja starych fundamentów – czy można ją wykonać skutecznie? Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów to w rzeczywistości dwie izolacje przeciwwilgociowe, które zabezpieczają fundamenty przed wilgocią podciąganą z gruntu.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018